TürkiyeDescription

Türkiye ya da resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu ya, küçük bir bölümü ise Balkanlar ın uzantısı olan Trakya ya yayılmış bir ülke. Kuzeybatıda Bulgaristan, batıda Yunanistan, kuzeydoğuda Gürcistan, doğuda Ermenistan, İran ve Azerbaycan ın ekslav toprağı Nahçıvan, güneydoğuda ise Irak ve Suriye komşusudur. Güneyini Akdeniz, batısını Ege Denizi ve kuzeyini Karadeniz çevreler. Marmara Denizi ise İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı ile birlikte Anadolu yu Trakya dan yani Asya yı Avrupa dan ayırır. Türkiye, Avrupa ve Asya nın kavşak noktasında yer alması sayesinde önemli bir jeostratejik güce sahiptir.Türkiye toprakları üzerindeki ilk yerleşmeler Aiol, Dor ve İyon Yunanları, Traklar ve Persler gibi çeşitli milletler tarafından Yontma Taş Devri nde başlatıldı. Ardından III. Aleksandros egemenliğiyle birlikte Helenistik dönem geldi, daha sonra sırasıyla Roma ve Bizans dönemleri yaşandı. 11. yüzyılda Selçukluların göçleri sonucunda topraklar üzerinde Türkleştirme hareketi başladı ve 1071 Malazgirt Muharebesi sonrasında gelen Selçuklu zaferiyle Anadolu daki Bizans üstünlüğü büyük ölçüde kırıldı. Anadolu Selçukluları, Anadolu yu 1243 teki Moğol istilasına kadar yönetti. İstila sonrasında pek çok küçük Türk beyliği ortaya çıktı.

Parking

Lot Parking No
Street Parking No
Valet Parking No

Places Nearby


EBooking
116611 Istanbul, Turkey
Travel Agency, Tour Agency

Mevacenter

Shopping Service

Black White Groups

School, College & University, College & University

Türkiye

Residence, Country

JapoNippon

Nonprofit Organization

Bu İndira
34000 Istanbul, Turkey
Shopping/Retail
Pokémon Go Türkiye
34000 Istanbul, Turkey
Local Business

Tuborg Special
26180 Eskisehir, Turkey
Food & Beverage Company

Learn Us
31111 Valladolid
Education
Kur andaki Din
45200 Manissa, Manisa, Turkey
Education

Turkey

Country

Pienar
Türkiye
Company

BGK
0090 Istanbul, Turkey
Bookstore

Privacy Policy