Khursaniyah Gas Plant, Jubail KSA

Manifa, Khursaniyah, Jubail, Saudi ArabiaPrice Range

$ (0-10)

Parking

Lot Parking No
Street Parking No
Valet Parking No

Places Nearby


فاظمه

Local Business

Khursaniyah Gas Plant, Jubail KSA
Manifa, Khursaniyah, Jubail, Saudi Arabia
European Restaurant

Abu Hadriyah

Country, Travel & Transportation

Privacy Policy