Enjoy Svaneti - trekking & exploring Georgia

Adishi, 615970 Adishi, Martvilis Raioni, Georgia

+995555221651About

Not just trekking, but a chance to dive into Svanetian life and culture / Nie tylko trekking, lecz także możliwość zanurzenia się w życie i kulturę Svaneti

Description

Enjoy Svaneti is not just another walking trip offer - it is a diving into Caucasus beauty and the lifestyle of its inhabitants! During a 6-day trek through the Big Caucasus mountains, you will meet the locals, whose families have been keeping the Svan traditions for centuries, try the unique cuisine, enjoy music. Enjoy Svaneti invites you to see the region as a Svan family member, not just a tourist. Enjoy Saneti to nie kolejna propozycja pieszej wycieczki po Kaukazie - jest to możliwość zanurkowania z głową w piękno gór oraz życie mieszkańców Swanetii. Podczas 6-dniowej pieszej wyprawy spotykamy się z mieszkańcami najstarszego regionu Europy rodziny których od wieków pielęgnują tradycje, kosztujemy wyjątkową lokalną kuchnię, słuchamy miejscowej muzyki i pieśni. Enjoy Svaneti zaprasza zapoznać się ze Swanetią nie jako turysta, lecz jako prawdziwy członek swańskiej rodziny!

Mission

Our mission is to open up a true Svaneti to very visitor and go far beyond the spots on a tourist map.We collaborate with Svaneti locals to help the community both promote their traditions and develop their business potential. Naszą misją jest pokazanie prawdziwej Swanetii każdemu, ko ją odwiedzi. Chcemy, aby goście zobaczyl znacznie więcej, niż tylko punkty na mapie szlaków turystycznych. Współpracujemy z lokalną społecznością, wspierając ją w promocji Swańskich tradycji oraz rozwoju jej potencjału biznesowego.

Places Nearby


Enjoy Svaneti - trekking & exploring Georgia
Adishi, 615970 Adishi, Martvilis Raioni, Georgia
Travel Company

Tetnuldi Ski

Mountain

Tetmundi Svaneti

Local Business
Mta Tetnuldi

Local Business

Adishi, Svaneti

Geographical Place, Region

Adishi, Martvilis Raioni, Georgia
Adishi, Martvilis Raioni, Georgia
City, City

Privacy Policy