Bostankaya, UlaşDescription

Bostankaya là một xã thuộc huyện Ulaş, tỉnh Sivas, Thổ Nhĩ Kỳ. Dân số thời điểm năm 2011 là 193 người.


Places Nearby


Bostankaya, Ulaş

City, Landmark & Historical Place

Privacy Policy