Akkışla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

Yeni Mahalle Hastane Caddesi Hükümet Konağı No:1, Kayseri, Turkey


0(352)5913217About

İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet
ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması.

Description

a) İlçenin kalkınması, çiftçilerin gelir ve hayat seviyelerinin yükselmesi için hizmet
ve görev alanına giren konularda program ve projelerin hazırlanması için gerekli bilgileri
toplamak ve teklifte bulunmak,
b) Program ve projelerin ilçeyi ilgilendiren bölümlerini uygulamak ve sonuçlarını
değerlendirmek,
c) Çiftçinin eğitimi için yayım programları hazırlamak ve uygulamasını sağlamak,
ç) Üst kuruluşlarca hazırlanıp kendilerine intikal ettirilmiş olan örnek çiftlik geliştirme
planlarına göre işletme kurulmasına yardımcı olmak,
d) İlçenin tarım, hayvancılık ve su ürünleri ile ilgili her türlü tarımsal girdi ihtiyaçlarını
tespit ederek il müdürlüğüne bildirmek, bu girdilerin temininde yardımcı olmak,
e) İlçede bitki ve hayvan sağlığını korumak amacıyla mevzuatında belirtildiği şekilde
hastalık ve zararlılarla mücadeleyi sağlamak,
f) İlçenin tarımla ilgili istatistiklerini üst kuruluşlarca verilen formlara uygun olarak
zamanında derlemek ve ilgili yerlere intikal ettirmek,
g) İlçenin program ve projelere dayalı yıllık bütçe teklifini hazırlayarak zamanında il
müdürlüğüne göndermek,
ğ) Toprak analiz sonuçlarına dayalı gübre kullanımını sağlamak için eğitim çalışmaları
yapmak,
h) Verilen yetki çerçevesinde ilçede denetim faaliyetlerini yürütmek,
ı) Her türlü hayvan ıslah faaliyetini yürütmek, Bakanlık tarafından uygulamaya konulan
kayıt sistemlerine veri girişlerini yapmak ve veri kaydına dayalı destekleme işlemlerini
uygulamak,
i) Kayıt sistemleri veri giriş işlemleri ve sistemlere bağlı destekleme uygulamalarını il
müdürlüğü ile koordineli olarak yürütmek,
j) Yukarıda sayılanlar dışında, mevzuat ile verilen diğer görevler ile kaymakam ve il
müdürü tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak.

Mission

Ülkemizin ve dünya pazarlarının ihtiyacı olan, güvenilir gıda ve kaliteli tarım ürünlerine erişebilirliği gerçekleştirmek,

Tarımsal ve ekolojik kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamak,

Kırsal alanda yaşam standardını yükseltmek amacıyla politika belirlemek ve uygulamak.

Operating Hours

MON8:00 AM - 5:00 PM
TUE8:00 AM - 5:00 PM
WED8:00 AM - 5:00 PM
THU8:00 AM - 5:00 PM
FRI8:00 AM - 5:00 PM
SATClosed
SUNClosed

PhotosPlaces Nearby


Batucan ÇİĞ KÖFTE - Sarioğlan
38810 Sarıoglan, Kayseri, Turkey
Cafe, Restaurant, Region

Haciyusuf Koyu

City, Event

AkkışlaOrg
Akkışla, 38830 Akkısla, Kayseri, Turkey
Event Planner

Özhan Organik Balcılık
Akkışla, Kayseri, Turkey
Food & Beverage Company, Residence

Akkışla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Yeni Mahalle Hastane Caddesi Hükümet Konağı No:1, Kayseri, Turkey
Government Organization

Sarıoğlan Çiftlik Barajında
Sarıoglan, Kayseri, Turkey
Lake

Seydinali Köyü
Gemerek, Sivas, Turkey
Local Business
Akkaraman koyun yetiştiriciliği - Kayseri
Gömürgen mah., 38835 Akkısla, Kayseri, Turkey
Local Business
Kayseri Akkisla

Local Business

Akkışla Süleyman SAYIN Parkı ve Türkmen Evi
Akkışla meydan, 38030 Akkısla, Kayseri, Turkey
Park, Public & Government Service

Sarıoğlan Emlak
Sarıoğlan, 38820 Kayseri, Turkey
Real Estate

Akkışla
38xxx
Region, State, City

Balcı Kafe Park
Kayseri Cad., 38820 Sarıoglan, Kayseri, Turkey
Restaurant

Gömürgen Koyun Kuzu Küçük Baş Pazarlama
gömürgen, 38830 Akkısla, Kayseri, Turkey
Shopping & Retail

Kayseri Paten ve Kaykay
kp meydan, 38380 Kayseri, turkey
Stadium, Arena & Sports Venue

·٠• Akkışla •٠·
Akkışla Merkez, 38030 Kayseri, Turkey
Tour Agency

Alevkisla Köyüm benim

Travel & Transportation, Residence, Professional Service

Privacy Policy