ჩხოროწყუს საგანმანათლებლო რესურსცენტრი

14 Agmashenebeli St., 5000 Chkhorotsku

577172273Description

საგანმანათლებლო რესურსცენტრი წარმოადგენს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ტერიტორიულ ორგანოს,რომელიც თავისი კომპეტენციის ფარგლებში მოქმედებს საქართველოს კონსტიტუციის, საერთაშორისო ხელშეკრულებების, საქართველოს კანონების, კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს დებულებისა და ამ დებულების საფუძველზე. რესურსცენტრი მის კომპეტენციას მიკუთვნებული ამოცანების გადაწყვეტისა და განხორციელებისას წარმოადგენს სამინისტროს.

Mission

რესურსცენტრის მიზანია საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს პოლიტიკის განხორციელების ხელშეწყობა.

Parking

Lot Parking Yes
Street Parking Yes
Valet Parking No

PhotosPlaces Nearby


თქვენი გარდერობი
დ. ჩხოროწყუ, ჭავჭავაძის 26, 5000 Chkhoro-Tskhu, Ch Khorotsqus Raioni, Georgia
Shopping/Retail


Xobiswyali

River, Locality


ახუთი
ახუთი / Akhuti, 5001 Akhut I, Ch Khorotsqus Raioni, Georgia
Public & Government Service
Chkhorotsqu Municipality

Public & Government Service, Region, Landmark & Historical Place

Walenjixa
walenjixa, Georgia
Locality

დიდი სახლი
გობეჩიას 5 ნომერი, 5000 Chkhorotsku
Furniture Store
Khobistskali Beach
Chkhorotsku
Beach
Pirveli Moidanakhe in Chkhorotsku
37, 5000
Food & Beverage
ნაფიჩხოვო
Chkhorotsku
Neighborhood

Thea s Guesthouse
Nafichxovo, Chkhorotsku
Hotel, Bed and Breakfast, Hospitality Service
Rest house-hotel lugela
Mukhuri, 5000 Chkhoro-Tskhu, Ch Khorotsqus Raioni, Georgia
Hotel

ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა
დ.აღმაშენებლის №1, Chkhorotsku
Government Organization


Chkhorotsku
Chkhorotsku
City

Chxorocyu ))

Borough, Region

Privacy Policy