فرودگاه صلاله

Salalah, Oman
Description

فرودگاه صلاله ‏یک فرودگاه نظامی و همگانی با کد یاتا SLL است که یک باند فرود آسفالت دارد و طول باند آن ۳۳۴۰ متر است. این فرودگاه در شهر صلاله کشور عمان قرار دارد و در ارتفاع ۲۲ متری از سطح دریا واقع شده است.


Places Nearby


New International Airport Salalah
Ittin Bypass Highway-Exit 2- Salalah.Sultanate Of Oman, 211 Salalah, Oman
Travel & Transportation

Ash Shuwaymiah
Salalah, Oman
Sports & Recreation

RAFO Base, Salalah
Salalah, Oman
Military Base, Armed Forces, Airport

Plaza Premium Lounge, Salalah Airport
Salalah Airport, Salalah, Oman
Airport, Airport Lounge
Khareef Lounge, Salalah Airport
Salalah, Oman
Airport, Airport Lounge
فرودگاه صلاله
Salalah, Oman
Airport

Costa Coffee At Salalah Airport
Salalah, Oman
Coffee Shop

DUBAI MOON Apartment
OMAN, Salalah, Oman
Apartment & Condo Building, Hotel

مطار صلالة
oman, 211 Salalah, Oman
Airport Terminal

Oman Air Business Class Lounge, Salalah, Oman
Salalah, Oman
Airport Lounge, Airport

Salala International Airport
Salalah, Oman
Airport, Airport Terminal
SLL - Salalah Airport (OMAN)
Salalah, Oman
Airport
Oman Air Business Lounge, Salalah airport
Salalah, Oman
Airport, Airport Lounge
Salalah New Airport
juwel, Salalah, Oman
Airport, Workplace & Office, Airport Terminal
Salalah International Airport
hari3.89hay modarajat, 211 Salalah, Oman
Airport, Airport Terminal, Food & Beverage

Privacy Policy